🥇𝗧𝗶𝗻 𝘃𝘂𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗤𝘂𝘆́ 𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗶̣ 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝗰𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝘙𝘦𝘴𝘰𝘳𝘵 5* – 𝘚𝘮𝘢𝘳𝘵 𝘏𝘰𝘮𝘦 đ𝑎̆̉𝘯𝘨 𝘤𝑎̂́𝘱 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗮̣𝗶 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝟐 🎯🎯
𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚌á𝚌 đ𝚒ể𝚖 𝚗ổ𝚒 𝚝𝚛ộ𝚒 𝚟à đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝙿𝙰𝚁𝙺 𝟷, 𝚝𝚑ì 𝚙𝚊𝚛𝚔 𝚌ò𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚝ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 đượ𝚌 𝙲𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư ư𝚞 á𝚒 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚍ự á𝚗. 𝙿𝙰𝚁𝙺 𝟸 – Đ𝙸Ể𝙼 𝙲Ố𝚃 𝙻Õ𝙸 𝚌ủ𝚊 𝙿𝚒𝚌𝚒𝚝𝚢 𝙷𝚒𝚐𝚑 𝙿𝚊𝚛𝚔. Đ𝚎𝚖 đế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝙲𝚑ủ 𝚂ở 𝙷ữ𝚞 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚜ố𝚗𝚐 đẳ𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚔𝚑𝚞 𝚟ự𝚌.
🤝Cùng tìm hiểu điểm khác biệt nhé:
– 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗜𝗗: công nghệ Châu Âu hoặc tương đương (giúp nhận diện khuôn mặt cư dân thang máy lên đúng tầng, căn hộ Park 2 – căn hộ sức khoẻ, căn hộ không chạm) ; P/s: đồng thời bảo mật an ninh hai lớp, với những người lạ vào park 2 hoặc chưa được cập nhật Face ID vào hệ thống quản lý toà nhà sẽ được cảnh báo.
– 𝗟ọc 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘁𝗮̣𝗶 𝗯𝗲̂́𝗽: đảm bảo nước tại vòi ở bếp khi CĐT bàn giao đủ tiêu chuẩn có thể uống nước trực tiếp tại vòi. Hệ thống lọc thương hiệu Nhật Bản..
– 𝗛𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗣𝗖𝗖𝗖: Trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đến từng phòng căn hộ của cư dân.
𝙽ế𝚞 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚋ạ𝚗 𝚌ầ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚖ô𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒, 𝚖𝚞ố𝚗 𝚌ó 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚑ơ𝚗 𝚋ê𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚌á𝚒 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚖𝚞ố𝚗 𝚌ó 𝚗ơ𝚒 𝚢ê𝚗 𝚝ĩ𝚗𝚑 để 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌…𝚝𝚑ì 𝚗ê𝚗 𝚐𝚒à𝚗𝚑 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝟷 𝚋𝚞ổ𝚒 đ𝚒 𝚝𝚑ự𝚌 𝚝ế 𝚍ự á𝚗 𝐏𝐈𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐇𝐈𝐆𝐇 𝐏𝐀𝐑𝐊. 🎯🎯Cam kết không phí thời gian mà Quý KH đã bỏ ra khi tham quan☘️☘️
👉Đăng ký tham quan nhà mẫu và booking liên hệ:0777 46 42 48
Chia sẻ
Facebook Zalo Đăng ký thông tin
Đăng Ký Nhận Thông Tin